Ketóza

Ketóza

Ketóza je stav při kterém vaše tělo využívá jako hlavní zdroj energie ketony na místo glukózy. Určitě jste už někdy slyšeli o ketogenní dietě, jejímž účelem je tělo dostat právě do ketózy.

Ketony jsou naprosto normálními složkami lidského metabolismu. Jedná se o vedlejší produkty metabolismu tuků, které vznikají při vytváření energie. Jsou bezpečně a efektivně využívány jako zdroj energie ve všech tkáních v našem těle, včetně mozku. Ve skutečnosti jsou totiž ketony upřednostňovány před glukózou jako zdroj energie. Navíc jsou méně škodlivým a dráždivým a více stabilním zdrojem energie než glukóza a mohou nám ve skutečnosti dokonce prodlužovat život. Naše srdce ve skutečnosti dává přednost ketonům před jakýmkoli jiným zdrojem energie. Spousta důkazů potvrzuje, že stav zdravé ketózy může pomoci vyhladovět zhoubné nádory, neboť ty nejsou schopny využívat ketony jako zdroj energie. Při ketogenní stravě dochází ke zlepšení mitochondriálních funkcí a zvýšení hladiny energie. Náš mozek i srdce pracují o 25% efektivněji, pokud využívají jako zdroj energie ketony místo glukózy.

Jakmile tělo přejde do postabsorpční fáze, kdy již glukóza nevstupuje do krve ze střev, začne se postupně přeměňovat způsob ukládání tuků jakožto zásobních látek. Když začne v játrech docházet k odbourávání glykogenu, aby zůstala zachována hladina glukózy v krvi, začnou játra využívat jako zdroj energie tuky, a to stejné postupně učiní i další tkáně. Volné mastné kyseliny, jež jsou vylučovány do krve, jsou přenášeny prostřednictvím albuminu k jednotlivým orgánům, pronikají jejich buněčnými membránami a vstupují do mitochondrií, v nichž dochází k jejich oxidaci. K průchodu mitochondriálními membránami dochází prostřednictvím karnitinu. S pokračujícím hladověním se pak čím dál více volných mastných kyselin v krevním oběhu přeměňuje na ketony, a to zejména v játrech. Ketony jsou určitou formou paliva či zdroje energie a jsou mnohem lépe rozpustné ve vodě než mastné kyseliny. Tvorba ketonů se zvyšuje postupně a svého maxima dosahuje přibližně po 10 dnech. Tentýž proces probíhá i u osob, které konzumují jen velmi málo sacharidů či je ze své stravy vyloučili úplně.