Vliv stravy na úzkost a depresi I.

Vliv stravy na úzkost a depresi.

V dnešní společnosti trpí depresí nebo úzkostmi, čím dál více lidí. Tato série článků bude pojednávat o tom, jak může být příčinnou deprese a úzkosti vliv stravy. Na začátek si nejdříve definujeme pojmy deprese a úzkost, i když předpokládám, že každý ví, o co se jedná. 

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem.

Úzkost je z lékařského (psychiatrického) pohledu složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy.

Hlaví roli při vzniku a udržování deprese hrají hlavní roli 2 hormony lidského těla, kterými jsou inzulin a leptin (k jejichž vyplavování dochází při konzumaci sacharidů). Zvýšení hladiny obou těchto hormonů v krvi způsobuje stimulaci sympatického nervového systému. Tím snadno vyvolávají podrážděnost a stavy vyčerpání v důsledku dlouhodobé úzkosti. Procesy pokročilé glykace dále prohlubují degeneraci mozku, narušují jeho schopnost zklidnění a udržují nás tak ve stavu nadměrné chronické stimulace sympatiku (boj nebo útěk). Díky tomu dochází ke zvýšení hladiny katabolického hormonu kortizolu, který dále degeneruje živou mozkovou tkáň ve spánkových lalocích a snižuje schopnost mozku účinně tlumit stresovou reakci. Dochází také ke ztrátě schopnosti předávat signály nadledvinkám.

Kolísání hladiny krevního cukru dále destabilizuje celý náš fyziologický systém a náladu a prohlubuje problémy problémy spojené s nadměrnou tvorbou kortizolu. Nadměrné vyplavování kortizolu a dalších stresových hormonů nám po čase způsobí vyčerpání nadledvinek. Zvýšená hladina stresových hormonů, způsobená prudkým vzestupem hladiny inzulinu a leptinu, stimuluje tvorbu ještě většího množství inzulinu, což vede k vyčerpání zásob hořčíku v těle, který je nezbytný pro fungování parasympatiku a uvolnění. Tím pádem se jedná o neustále se prohlubující začarovaný kruh.

Toto byl jen úvodní článek k tomu, jak to v našem těle fyziologicky dochází ke vzniku úzkosti a deprese a v dalších článcích se dozvíte více praktických rad ohledně deprese a úzkosti, protože si myslím, že tyto psychické nemoci jsou celkem rozšířené a není moudré hned sahat po antidepresivech, která stejně neřeší příčinu, ale pouze příznaky.